Adem & Ontspanningstherapie

volgens de methode van Van Dixhoorn.
Ademtherapie is het helpen herstellen van een natuurlijke en ontspannen adembeweging, die door het gehele lichaam voelbaar is.
Ontspanningstherapie is het bewustworden en leren hanteren van lichamelijke en mentale gespannenheid.

Tezamen genomen bieden zij u de middelen waarmee een mens in zichzelf de eigen spanning kan regelen, via aandacht, voorstelling, houding, beweging en ademhaling.

Daarmee kunt u ontdekken of een probleem samenhangt met een verhoogde spanning, die eigenlijk onnodig is en door u verminderd kan worden.

De behandeling
In de eerste vier sessies wordt de indicatie voor AOT vastgesteld. Samen met de behandelaar wordt gezocht naar een instructievorm waarbij voor u een duidelijk en concreet waarneembare ontspanning ontstaat. Instructies kunnen zowel liggend, zittend of staand zijn. Ze zijn in principe voor iedereen uitvoerbaar en sluiten aan bij houdingen in het dagelijks leven. Ook zijn handgrepen (zachte manuele technieken) mogelijk. In de eerste vier keer wordt duidelijk of het probleem reageert op de ontspanning. In dat geval kunt u samen beslissen de behandeling nog enige tijd voort te zetten.

Uitblijven van effect 
Wanneer er geen reactie optreedt in uw probleem of er is geen concrete ontspanningsreactie, dan zijn daar vaak redenen voor te vinden. Deze houden de spanning in stand en vaak wordt duidelijker waar zij precies uit bestaan. Dit kunt u bespreken met de behandelaar, het kan leiden tot een andere behandeling of terugverwijzing naar de huisarts of u kunt passende maatregelen nemen. Ook als de behandeling geen effect op het probleem heeft gehad bent u mogelijk iets wijzer geworden.

Indicaties voor AOT 
Het verminderen van onnodige spanning leidt tot een verbetering van functioneren en een verhoging van welbevinden en de kwaliteit van leven. Deze effecten hebben een zeer brede toepassing en zijn van grote betekenis bij werkhervatting. Daarnaast wordt de methode toegepast bij vier categorieën van gezondheidsproblemen:

Spanningsgerelateerde problemen
klachten zonder somatische oorzaak, zoals hyperventilatieklachten en gespannenheid, maar ook vermoeidheid, hoofdpijn, slaapproblemen, burn-out.

Psychische problemen
vooral bij angst, maar ook depressie, fobieën, paniek, traumaverwerking.

Functionele problemen van houding, adem, stem en beweging
zoals rug- en nekklachten en ademproblemen, maar ook scoliose, verbetering rompbalans, chronische pijn, RSI, whiplash, stemproblemen.

Spanningsproblemen met specifieke somatische oorzaak: klachten bij hart- en longpatiënten, maar ook bij mensen met neurologische of inwendige orgaan problemen.

error: Content is protected !!