Bekkenfysiotherapie

Bekkenfysiotherapie is een erkende specialisatie binnen de fysiotherapie.  Deze therapie richt zich op problemen in het gebied van de lage rug, buik en bekkenbodem, bij mannen, vrouwen en kinderen.

– ongewild verlies van urine en of ontlasting

– ongewild verlies van urine en of ontlasting na operaties bijv na prostaat operaties

– niet te onderdrukken aandrang om te plassen en/of te ontlasten

– vaak urineweginfecties, in stand gehouden door verkeerd toiletgedrag

– obstipatie; moeizaam kwijt kunnen van ontlasting

– klachten die samenhangen met verzakkingen van blaas, baarmoeder of darmen

– pijn in de onderbuik, rond de anus of de geslachtsdelen

– pijn bij gemeenschap, erectiestoornissen, pijnlijk orgasme, vaginistisch reageren,
als de klachten samenhangen met de bekkenbodem;

– begeleiding na operaties in de onderbuik bijv om goed toiletgedrag te houden

– bekkenpijn in de periode rond de zwangerschap en bevalling.

De bekkenbodemspieren vormen een belangrijk aangrijpingspunt bij de therapie. De bekkenbodem is een spierlaag die de bodem van het bekken vormt (het kruis).  Door de bekkenbodem lopen een aantal een aantal kanalen: de plasbuis, de vagina (bij vrouwen) en de anus.  Bij aanspannen worden deze openingen gesloten, bij ontspannen geopend.
De bekkenbodemspieren spelen daarom een grote rol bij plassen (en plas ophouden), bij seksualiteit (in de gehele opwindingscyclus), en bij het ontlasten.
Daarnaast draagt en ondersteunt de bekkenbodem de blaas, de baarmoeder (bij vrouwen)  en de darmen.
De bekkenbodem draagt ook bij aan de stabiliteit van het bekken. Ze werken nauw samen met de buik- en rugspieren en hebben een belangrijke functie in het dagelijkse bewegen en bij het voorkomen van rug- en bekkenpijn.
Als ze niet goed functioneren (teveel spanning, te weinig spanning, op de verkeerde momenten verkeerde spanning) kan dat leiden tot de klachten die hierboven werden aangegeven!

De therapie/ het onderzoek start altijd met een uitgebreid vraaggesprek en  een lichamelijk onderzoek. Bij dit onderzoek wordt getest of – en hoe de spanning van de bekkenbodemspieren is, en hoe snel u de spieren kunt aanspannen en ontspannen. Het testen gebeurt bijvoorbeeld met oefeningen zoals : “probeer uw plas op te houden” of  ‘probeer een wind tegen te houden’.
De conclusie en het therapieplan worden met u besproken, en er zal om uw instemming worden gevraagd.

Door middel van oefeningen kunt u de bekkenbodemspieren versterken. Zo kunnen ze bijvoorbeeld beter de druk opvangen die er bij bewegingen op de bekkenbodem ontstaat.  Het afsluitmechanisme van de blaas kan worden versterkt, zodat u minder gemakkelijk ongewild urine verliest. Als er een verzakking bestaat, kunnen bekkenbodemoefeningen dit niet meer ongedaan maken, alhoewel de klachten van een verzakking wel eens willen verminderen.
Bij klachten van een te gespannen bekkenbodem leert de fysiotherapeut u hoe u door middel van oefeningen hoe u de bekkenbodemspieren kunt ontspannen, bijvoorbeeld bij toiletbezoek of gemeenschap.

Myofeedback, elektrotherapie en ballontraining zijn aanvullende methodes die de therapeut kan gebruiken bij onderzoek en/of behandeling. Als de therapeut dit zinvol acht, zal zij dit van tevoren met u bespreken en overleggen.

Het bekken bestaat uit een ring, die wordt gevormd door 3 botstukken. Een linker en een rechter bekkenhelft met aan de achterzijde het heiligbeen ertussen geklemd. Er zijn dus 3 bekkengewrichten: 1 middenvoor (de symfyse) , waar  de linker en rechterhelft bij elkaar komen, en 2 aan de achterzijde, waar de bekkenhelften aansluiten op het heiligbeen. (de SI  gewrichten). De verbindingen tussen de verschillende onderdelen van de bekkenbeenderen in de symfyse en in het S-I-gewricht bestaan uit kraakbeen. Rond deze verbindingen zijn er elastische banden en kapsels om ze te verstevigen.In de loop van de zwangerschap ‘verslappen’ de banden die deze botstukken bijeenhouden langzaam, waarschijnlijk onder invloed van zwangerschapshormonen.

Het gevolg daarvan is dat er een verstoord spier- en gewrichtsgevoel optreedt. En dit betekent dat er pijn ontstaat (bekkenpijn) en/ of  dat bewegen lastiger wordt.
Bekkenpijn kan voor het eerst optreden tijdens de zwangerschap, tijdens de bevalling of juist erna. Het kan ook het directe gevolg zijn van een trauma, zoals een ongeluk of val op het stuitje.
De pijn kan zich op verschillende plekken manifesteren, bijvoorbeeld  bij een Si gewricht, in een bil, doorstralend naar een bovenbeen. De pijn kan zich verplaatsen. Provocaties kunnen bijvoorbeeld zijn: opstaan, omdraaien in bed, lang zitten/ lopen/staan, traplopen.

Het onderzoek bestaat ook hier uit een vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek. Bij dit onderzoek zal uw houding en manier van bewegen onderzocht worden. Er worden een aantal testen gedaan.
De conclusie en het behandelplan worden met u besproken, waarna de therapie kan starten.

De inhoud van de therapie is afhankelijk van de bevindingen tijdens het onderzoek. In elk geval zal het een en ander worden uitgelegd, zullen er adviezen gegeven worden m.b.t. het dagelijkse leven, en zult u leren de spieren rond het bekken op de optimale wijze te gebruiken.

error: Content is protected !!