Feldenkrais Methode

De Feldenkrais Methode is ontwikkeld door Moshé Feldenkrais (1900 – 1984)

De methode gaat uit van de basisgedachte dat lichaam en geest één zijn.

Er is dus niet sprake van enerzijds het lichaam en anderzijds de geest die elkaar beïnvloeden, maar van een ondeelbaarheid.

Verandering kun je dan ook vanuit verschillende invalshoeken bereiken en is meteen een verandering in het geheel.

De lichamelijke invalshoek is een heel praktische ingang, omdat veranderingen in het lichaam het gemakkelijkste op te merken zijn en zodoende bewust te maken zijn.

Het voelen, waarnemen en denken worden steeds als ingrediënten in de behandeling gebruikt.

Het bewegen in de therapie vindt plaats vanuit ontspanning en vanuit kleine bewegingen, waardoor gestimuleerd wordt om efficiënt met je energie om te gaan en efficiënt te bewegen.

In het dagelijks leven zal je ervaren makkelijker te kunnen liggen, rollen, opstaan, lopen, hardlopen, maar ook je huis schoonmaken.

Het is ook een methode die gebruikt wordt bij bewegingsprofessionals in de dans en sport.
De methode heeft naast een verbetering van bewegingscoördinatie dus ook invloed op de mate van spanning/ontspanning, verbetering van het lichaamsbewustzijn en psychisch welzijn.

error: Content is protected !!