Manuele therapie Marsman

Geschiedenis
In de jaren 1969 – 1971 volgden Ben Gelevert en Herman Leferink met anderen in Amsterdam de cursus manuele therapie, die gegeven werd door de heer G. van der Bijl (Sr).
Bij Van der Bijl werd toen met het ‘mobile principle’ gewerkt. Er werd trouw door de heren Gelevert en Leferink eenmaal per week geoefend en praktisch getraind in de techniek van manipulaties en mobilisaties.
Van de oorspronkelijke groep bleven Leferink en Gelevert over, bij wie zich later Jaap Marsman † aansloot. Marsman had met harde manipulaties gewerkt maar was al tot de ontdekking gekomen dat men met zachte mobilisaties hetzelfde of nog beter resultaat kon bereiken. Marsman kwam met het initiatief om op een andere manier diagnose te stellen en te behandelen.
Het drietal begon met het kritisch kijken naar de bewegingen van de patiënt en kwam zo tot andere inzichten. Ze raakten steeds meer geboeid door hun nieuwe methode van diagnose stellen en behandelen en streefden naar een integratie met de fysiotherapie in zijn algemeenheid. Door hun methode steeds intensief te testen en hun behandeling van patiënten te evalueren kwamen ze tot een systeem, dat de naam ‘Manuele Therapie Marsman’ kreeg, genoemd naar de oudste van het drietal.

Methode
De Manuele Therapie Marsman (M.T.M.) is een specifieke onderzoeks- en behandelmethode gericht op het ongestoord functioneren van de wervelkolom en de ledematen.
Om de M.T.M. te kunnen toepassen, moet de therapeut allereerst beschikken over een zeer uitgebreide kennis van de ongestoord functionerende wervelkolom. Voorts is in hoge mate bekwaamheid vereist in het bepalen van het optimale en van het beperkte functioneren.

Deze komen tot uiting in fenomenen die individueel bepaald worden door de fysiologische bewegingspatronen van de wervelkolom. Wij duiden de laatste aan met de term voorkeursbewegingen.

Deze fysiologische bewegingspatronen zijn gebaseerd op het driedimensionale functionele bewegen zoals dat is beschreven o.a. door Stoddard en door Van der Bijl(Sr).
Bij een klachtenpatroon is er sprake van een verminderde mobiliteit op een of meer niveau’s van de wervelkolom, waardoor er daar een dysbalans kan ontstaan in de statiek.

De therapie bestaat nu in het opheffen van deze onbalans door middel van een uiterst subtiele en gerichte mobilisering, waardoor de patiënt weer komt tot een voor hem zo gunstig mogelijke houding en manier van bewegen. De benadering is onafhankelijk van de pathologie die aan de functiebeperking ten grondslag ligt.

De behandelingstechniek is in het algemeen eenvoudig, de diagnostiek daarentegen gecompliceerd.
Verder verschaft de M.T.M. een specifiek, eigen kinesiologische inzicht in het bewegingsapparaat, wat in de fysiotherapie dienstig is op het gehele gebied van de bewegingstherapie. Door zijn zeer gerichte en subtiel gedoseerde uitvoering van de mobilisering, aangepast aan de presentie en klachten van de patiënt, kent de M.T.M. geen contra-indicatie en is dus voor iedereen geschikt.

error: Content is protected !!