Psychosomatische fysiotherapie

Gespannen? Overbelast? Vermoeid? Pijn? Uit balans?
De psychosomatische fysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van spanning- of stressgerelateerde klachten en onverklaarde pijn en vermoeidheid. Dit worden ook wel psychosomatische klachten genoemd. Dit zijn fysieke klachten die mogelijk verband houden met een verstoring in de balans tussen lichamelijke en psychische belasting in relatie tot de omgeving.

De samenhang tussen lichamelijke klachten en psychische overbelasting is aanvankelijk niet zo duidelijk. De lichamelijke signalen worden dikwijls eerst genegeerd of verkeerd geinterpreteerd. Als de klachten na verloop van tijd toenemen, levert medisch onderzoek niet veel op. Een duidelijke medische diagnose is vaak niet te stellen wat u een gevoel van onbegrip kan geven.

Mogelijk ervaart u dat u meer last heeft van pijn en vermoeidheid en dat u meer prikkelbaar en gespannen bent. Deze verschijnselen kunnen verband houden met bepaalde levensomstandigheden zoals: hoog ervaren werkdruk, conflicten, emotionele gebeurtenissen, relationele problemen, verlies van dierbaren of ernstige ziekteprocessen.

Indien deze omstandigheden langere tijd aanhouden kunnen ze uw evenwicht verstoren. Hierdoor neemt uw weerstand zowel fysiek als mentaal af en kunnen psychosomatische klachten ontstaan.

Psychosomatische klachten uiten zich in:

Lichamelijke klachten zoals:
extreme vermoeidheid
zich niet kunnen ontspannen
druk op borst of hartkloppingen
onverklaarde spier- en gewrichtspijnen
benauwdheid, moeite met ademhalen
hoofdpijn, nek-, rug- en bekkenklachten
onverklaarde maag, darm of buikklachten

Psychische klachten zoals:

lusteloos zijn
slecht of teveel slapen
angstig en onzeker zijn
moeite met concentratie
somber zijn en veel piekeren
algeheel gevoel van onbehagen
prikkelbaar, onrustig of gejaagd zijn
niet meer kunnen genieten en ontspannen
geen zin in seks of dwangmatig met seks omgaan
overmatig eten, alcohol-, roken- en medicijngebruik

Kortom …. U bent uit balans. Hoe komt u weer in balans?

De therapie wordt door een bij het KNGF en NFP geregistreerde fysiotherapeut gegeven. Hij of zij werkt volgens het biopsychosociale model. Dat houdt in dat naast de lichamelijke klachten ook psychologische en sociale aspecten bij de behandeling betrokken worden. Het eerste gesprek is dan ook gericht op het vinden van de relatie tussen de lichamelijke klachten en de psychische gesteldheid. Afhankelijk van uw hulpvraag, het gesprek en het onderzoek, worden de doelen bepaald en wordt samen met u een therapieplan opgesteld. Er wordt van u een eigen inbreng en een actieve inzet verwacht in het herstel- en veranderingsproces.

De psychosomatische fysiotherapeut begeleidt u in het herstellen van het evenwicht tussen belasting en belastbaarheid en tussen spanning en ontspanning.

Het doel van de therapie kan zijn:
inzicht krijgen in het ontstaan en de gevolgen van de klacht
veranderen van de factoren die de klacht in stand houden
toepassen van ontspanning
verbeteren van ademhaling of adempatronen door lichaamsbewustwording
verhogen van uw belastbaarheid
aanvoelen en respecteren van lichamelijke en psychische grenzen
inzicht krijgen in ziektebeleving en dagelijks functioneren
op een andere manier leren omgaan met de klachten
vertrouwen krijgen in het lijfelijk functioneren waardoor zelfvertrouwen en zelfbeeld positief beinvloed wordt.

error: Content is protected !!