KINDERFYSIOTHERAPIE


Meestal verloopt de ontwikkeling van een kind vanzelf. Kinderen leren nieuwe vaardigheden vaak spelenderwijs. Maar, in sommige gevallen is er wat extra hulp nodig. De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in de motorische ontwikkeling (de ontwikkeling van het bewegen) tussen de 0 en 18 jaar.

Bij vragen of problemen op dit gebied kan Berber Vonk, onze kinderfysiotherapeut hulp bieden en deskundig advies geven over het bewegend functioneren van je kind. Hierbij kun je denken aan problemen in de fijne motoriek, de grove motoriek, maar ook bij zindelijkheidsproblemen en andere kinderbekkenbodem klachten.

Hoe gaat het in zijn werk? De kinderfysiotherapeut observeert het kind tijdens spelactiviteiten en kan indien nodig meetinstrumenten gebruiken om een beeld te krijgen van het probleem. De resultaten worden na het onderzoek besproken met het kind en de ouders. Waarna indien nodig een behandelplan wordt opgesteld.

Wanneer naar de kinderfysiotherapeut?

Babytijd
Als je kindje een voorkeurshouding heeft, veel huilt of zich overstrekt, of problemen ondervindt met omrollen, kruipen of lopen (grof motorische ontwikkeling) kan de kinderfysiotherapeut een goede behandeling bieden. Zuigelingen worden in principe in de praktijk behandeld, tenzij er een verwijzing is van het consultatiebureau.

Peuterleeftijd
Wanneer je kind vaak valt, angstig is om te bewegen, moeite heeft met rennen, klimmen op het klimrek of met leren fietsen kan de kinderfysio helpen.

Schoolleeftijd
Bij orthopedische problemen (Morbus Sever, Osgood Schlatter, tenengang, afwijkende stand van enkel of knieën), neurologische problemen (bijvoorbeeld Plexus letsel, CP), problemen in de fijne motoriek (schrijven) of pijn. Maar ook als het opvalt dat je kind het lastig vindt een bal te gooien of te vangen, moeite heeft met de gymles mee te komen of als je je zorgen maakt of vragen hebt over een motorische achterstand of een achteruitgang in de motorische ontwikkeling kun je bij een kinderfysiotherapeut terecht.

Berber
In onze praktijk werk Berber, een erkende kinderfysiotherapeut. Zij heeft veel kennis van de verschillende ontwikkelingsleeftijden en de daarbij behorende hulpvragen/problemen. Daarnaast hebben we in de praktijk bijvoorbeeld de beschikking over de Movement ABC. Dit is een test waarbij we de motoriek kunnen vergelijken met leeftijdsgenootjes. En op basis van de uitkomsten van de test een gerichte behandelplan kunnen opstellen om je kind zo goed mogelijk te helpen bij zijn hulpvraag.

Vergoeding
Vergoeding kinderfysiotherapie Je hebt geen verwijzing nodig van de huisarts. Alleen wanneer je kind op school wordt gezien vraagt de zorgverzekeraar een verwijzing. Kinderfysiotherapie zit in het basispakket, dus je zorgverzekeraar vergoedt in principe de eerste achttien behandelingen. Meer behandelingen nodig? Je kunt direct een afspraak maken.

AVG wet
AVG In verband met de wet AVG zijn wij bij kinderen onder de zestien jaar verplicht door de ouders een toestemmingsverklaring te laten tekenen.

Multidisciplinair
Onze vestigingen op de van Hallstraat en op de Wittenkade maken goede communicatie mogelijk met verschillende huisartsen, kinderartsen, consultatiebureaus, leerkrachten en/of IB-ers en orthopedagogen in de wijk mogelijk. Regelmatig wordt er multidisciplinair behandelt. Dit is altijd in overeenstemming met ouder(s) en kind.


Aanbod kinderfysiotherapie bij Fysiowesterpark

© Copyright FysioWesterpark