KINDERFYSIOTHERAPIE


Meestal verloopt de ontwikkeling van een kind vanzelf. Kinderen leren nieuwe vaardigheden vaak spelenderwijs. Maar, in sommige gevallen is er wat extra hulp nodig. De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in de motorische ontwikkeling (de ontwikkeling van het bewegen) tussen de 0 en 18 jaar.

Bij vragen of problemen op dit gebied kan Berber Vonk, onze kinderfysiotherapeut hulp bieden en deskundig advies geven over het bewegend functioneren van je kind. Hierbij kun je denken aan problemen in de fijne motoriek, de grove motoriek, maar ook bij zindelijkheidsproblemen en andere kinderbekkenbodem klachten.

Hoe gaat het in zijn werk? De kinderfysiotherapeut observeert het kind tijdens spelactiviteiten en kan indien nodig meetinstrumenten gebruiken om een beeld te krijgen van het probleem. De resultaten worden na het onderzoek besproken met het kind en de ouders. Waarna indien nodig een behandelplan wordt opgesteld.

Wanneer naar de kinderfysiotherapeut?

Babytijd
Als je kindje een voorkeurshouding heeft, veel huilt of zich overstrekt of problemen ondervindt met omrollen, kruipen of lopen (grof motorische ontwikkeling) geeft de kinderfysiotherapeut inzicht in waar je als ouder mee aan de slag kan. Zij gaat samen met jou kijken welke oefeningen of activiteiten helpend zijn om de ontwikkeling te stimuleren. Bij overmatig huilen (excessief huilen) en bij refluxklachten kijken we ( in overleg met de arts) of er oefeningen zijn die kunnen helpen jouw kindje meer te laten ontspannen. We kijken naar de prikkelverwerking, maar ook naar spierspanning en het slapen. Zuigelingen worden in principe in de praktijk behandeld, tenzij er een verwijzing is van het consultatiebureau voor aan huis behandeling.

Schoolleeftijd

Tijdens de schoolleeftijd kan er op verschillende momenten extra ondersteuning nodig zijn. Bijvoorbeeld bij de fijne motoriek bij het leren kleuren, knippen of schrijven. Ook orthopedische klachten komen regelmatig voor. Voorbeelden hiervan zijn: Morbus Sever, tenengang en kniepijn (zoals Osgood Schlatter en jumpers knee etc.). Ook kan het dat het u of de gymleerkracht opvalt dat jouw kind het lastig vindt een bal te gooien of te vangen, moeite heeft met de gymles mee te komen of moeite heeft met leren fietsen. De kinderfysiotherapeut kijkt wat de aard en oorzaak van het probleem is. Op basis daarvan wordt gekeken welke behandeling nodig is.

TestenDe kinderfysiotherapeut maakt bij het onderzoek gebruik van verschillende testen. Zo kan de motoriek in kaart worden gebracht met de Movement ABC-2NL test. Hebben we voor de fijne motoriek verschillende kleine testen en ook voor de prikkelverwerking maken we gebruiken van verschillende vragenlijsten zoals de Sensory Profile.

Vergoeding
In principe heb je geen verwijzing nodig van de huisarts. Bij sommige aandoeningen kan er een verwijzing nodig zijn. De kinderfysiotherapeut zal dit dan aangeven. Kinderfysiotherapie zit in het basispakket, dit betekent dat je zorgverzekeraar in principe de eerste achttien behandelingen. vergoedt. 

AVG wet
AVG In verband met de wet AVG zijn wij bij kinderen onder de zestien jaar verplicht door beide ouders een toestemmingsverklaring te laten tekenen.

Multidisciplinair
Onze vestigingen op de van Hallstraat en op de Wittenkade maken goede communicatie mogelijk met verschillende huisartsen, kinderartsen, consultatiebureaus, leerkrachten en/of IB-ers en orthopedagogen in de wijk mogelijk. Regelmatig wordt er multidisciplinair behandelt. Dit is altijd in overeenstemming met ouder(s) en kind.


Aanbod kinderfysiotherapie bij Fysiowesterpark

© Copyright FysioWesterpark