MCKENZIE-THERAPIE


Bij 80 procent van rug- en nekklachten is geen duidelijke oorzaak aan te tonen. Op een röntgenfoto is dan bijvoorbeeld geen afwijking te zien en ook andere onderzoeken brengen geen duidelijkheid. Voor deze ‘a-specifieke’ klachten ontwikkelde Robin McKenzie een methode voor diagnostiek en behandeling. De methode staat wereldwijd bekend als een van de rugbehandelingen die wetenschappelijk het best is onderzocht. Bij Fysio Westerpark kun je terecht voor deze behandeling.

Het onderzoek

De McKenzie-methode legt consequent vast wat ‘oorzaak en gevolg’ is tussen houding, gedrag, mechanische belasting en pijn. De bedoeling is om vast te stellen of de klacht een mechanische oorzaak heeft. Is er bijvoorbeeld een anatomische vervorming, een beschadiging of blokkering waardoor de beweging niet goed ‘loopt’? McKenzie deelt a-typische rugklachten in drie categorieën (syndromen) in:

  • Posturaal syndroom
    Hiervan is bijvoorbeeld sprake als iemand te veel trekspanning op de banden in de rug zet door langdurig onderuitgezakt achter een computer te zitten. Na verloop van tijd zal een zeurpijn optreden. De eenzijdige langdurige belasting levert pijn op. Er is geen beschadiging.
  • Dysfunctie syndroom
    Bij dit syndroom zijn banden, pezen of andere structuren verkort, bijvoorbeeld door littekenweefsel of een zenuwwortelverkleving. Dit betekent pijn in de eindstand van de beweging. De pijn verdwijnt als de verkorting wordt opgeheven.
  • Derangement syndroom
    Hierbij is een anatomische vervorming in een bewegingsgebied aanwezig. Op een verkeerde manier belasten maakt de klacht erger. Ook acute blokkades kunnen hierbij voorkomen. Je kunt dan plotseling heftige pijn voelen en ‘geen kant meer op kunnen’. De pijn kan ook uitstralen. Dit syndroom komt verreweg het meest voor.

De behandeling

De McKenzie-behandeling wordt alleen toegepast als tijdens het onderzoek blijkt dat jouw klacht een mechanische oorzaak heeft. Je krijgt gerichte oefeningen die je zelf thuis moet uitvoeren. De bedoeling is: meer bewegingsvrijheid en minder pijn. Je wordt je bewust van je houding en leert signalen vroegtijdig te herkennen. Je krijgt grip op je klacht en weet uiteindelijk precies hoe je herhaling van klachten kan voorkomen.


© Copyright FysioWesterpark

error: Kopieren van onze site is niet toegestaan.