Tarieven 2019

Eenmalig onderzoek (consult) € 55,00
Reguliere zitting € 35,00
Screening, intake en onderzoek fysiotherapie € 49,50
Intake/onderzoek na verwijzing arts (30 min)
Volledige intake van 1 uur (dubbel consult)
€ 49,50
€ 84,50
Toeslag voor aan huis bezoek € 15,00
Lange zitting (bv dwarslaesie, cva) € 50,00
Telefonisch consult € 16,00
Rapportage op verzoek patiënt – kort € 30,00
Rapportage op verzoek patiënt – lang € 63,50
Niet nagekomen afspraak 75% van tarief
Verstrekt verband / hulpmiddelen  kostprijs

( De hierboven genoemde laatste 5 items worden niet vergoed door de zorgverzekeraar )

VERBIJZONDERINGEN FYSIOTHERAPIE

Zitting Manuele therapie € 45,00
Zitting Bekkenfysiotherapie € 45,00
Zitting Psychosomatische fysiotherapie € 45,00

Let op: Bovenstaande bedragen zijn een gemiddelde van de verschillende tarieven van verzekeringsmaatschappijen waar wij mee samenwerken. Tarieven kunnen hierdoor afwijken van de bedragen in uw zorgpolis. Van bovenstaande tarieven kan niet worden afgeweken.

Een afspraak verzetten of afzeggen kan kosteloos tot 24 uur van te voren.

FYSIOTHERAPIE WESTERPARK
REKENING-NUMMER:  NL 80 INGB 0000 2090 70
KVK-NR: 34 37 43 15

error: Content is protected !!