Triggerpoint therapie

Een myofasciaal triggerpoint (TP) is een verharding in de spier ter grootte van een rijstkorrel. Deze verharding is zeer drukpijnlijk en belemmert de spier zowel in het aanspannen als bij het rekken. Ook veroorzaakt hij uitstralende pijn. Er zijn 147 lokaties van TP’s bekend in het menselijk lichaam, met ieder een specifiek uitstralingsgebied.

TP’s treden op bij overbelasting van de spier. Dit kan acuut gebeuren ( trauma, verkeerde beweging ) of geleidelijk ( bijvoorbeeld door een verkeerde werkhouding of stress ). Meestal ontstaan klachten door een combinatie van verschillende factoren, en is de oorzaak niet direct duidelijk.

Door het overbelasten van de spier treedt een ingewikkeld fysiologisch proces in werking, waarbij de basisspanning in de spier 10% omhoog gaat, en de circulatie 30% omlaag. Hierdoor kan strengvorming in de spier en/of plaatselijke verharding kan ontstaan, die onder bepaalde omstandigheden tot pijnklachten kunnen leiden in het uitstralingsgebied.

Uit onderzoek blijkt dat 21-93% van aspecifieke pijnklachten door TP’s veroorzaakt worden. Hierbij moet opgemerkt worden dat de grote verschillen in percentages komen doordat de onderzoeken die gedaan zijn sterk verschillen in opzet en de proefpersonen niet in elk onderzoek dezelfde klachten hadden.

Hoe ziet de behandeling eruit?
De fysiotherapeut zal naar aanleiding van datgene wat de patiënt hem vertelt onderzoeken of er TP’s aanwezig zijn, en in welke mate deze de klachten beïnvloeden. Kenmerkend is dat men wel kan bewegen, maar dat dit pijn doet, zeker naarmate de activiteit langer aanhoudt. Warmte verlicht de klachten, bij kou zijn ze juist erger. Vaak heeft de patiënt de klachten al langer, en hebben andere behandelingen of pijnstillers niet geholpen. Als er röntgenfoto’s of een MRI-scan zijn gemaakt, was daarop niets te zien.

Bij het druk uitoefenen op het TP herkent de patiënt dan de bekende pijn in het uitstralingsgebied. De behandeling is erop gericht het TP als het ware op te lossen, zodat het niet langer het normaal functioneren van de spier in de weg staat. Hiervoor zijn verschillende methodes voorhanden. In deze praktijk wordt gebruik gemaakt van druk op het TP, meestal in combinatie met bepaalde bewegingen waarbij de spier aanspant of op rek komt. Hiernaast wordt er uiteraard aandacht besteed aan de oorzaak van het ontstaan van het TP. Verandering van werkhouding, bewust worden van het optreden van spanning en oefeningen om de spier sterker of soepeler te maken kunnen hiervoor nodig zijn.

Voor wie is de behandeling geschikt?
TP’s kunnen een rol spelen bij verschillende klachten van het bewegingsapparaat. In de praktijk blijkt dat vooral bij hoofdpijn, schouderpijn, en pijn in de lage rug en het bekkengebied regelmatig TP’s aanwezig zijn.

error: Content is protected !!