Vincent ter Bruggen

Vincent is een gepassioneerde fysiotherapeut die het beste wil voor zijn patiënten. Hij behandelt iedere patiënt met veel aandacht.
Daarnaast staat hij stil bij wat zijn patiënten in beweging brengt en probeert hij gezamenlijk met hen een zinvol en effectief behandelplan op te stellen waarin wederzijdse verantwoordelijkheid wordt belichaamd.

Tijdens een behandeling vindt hij het belangrijk dat een patiënt voelt dat hij/zij de ruimte heeft om zich optimaal te kunnen uiten. Ieder mens is expert van zijn/haar eigen lichaam en leven. Vanuit die gedachte beseft Vincent hoe waardevol en essentieel de input van zijn patiënten kan zijn gedurende het behandelproces.
Iedereen heeft andere normen en waarden en daarbij is het belangrijk dat deze worden gerespecteerd, zodat er een fijn klimaat heerst voor een optimaal herstel.

Als fysiotherapeut kiest Vincent voor een actieve en betrokken benadering. Hij kenmerkt zich door zijn vriendelijke, inventieve input en benadering. Daarnaast beschikt hij over een goede dosis humor en creëert hij een gezellige sfeer waardoor iedereen zich welkom voelt.

error: Content is protected !!