Werkplek analyse

In 2004 heeft Floris Hagen het bedrijf ‘Beweegredenen – training in selfmanagement’ opgericht. Deze stap kwam grotendeels voort uit de simpele maar rake volkswijsheid: “ voorkomen is beter dan genezen”.

klik hier voor de website van Beweegredenen.

Juist bij werkgerelateerde klachten zijn de preventieve mogelijkheden zo groot dat het jammer en onnodig is te wachten tot iemand dag in dag uit zijn klacht verder ontwikkelt om uiteindelijk pas bij de arts en therapeut te belanden als doorwerken niet meer lukt.
Van alle werkuitval in de dienstverlening-sector (computergebonden werk) wordt meer dan de helft veroorzaakt door klachten aan het bewegingsapparaat. Van deze groep wordt 45% van de klachten gevormd door lage rugpijn en 37% door nek en armklachten.
Zittend werk is zwaarder dan u denkt. Steeds meer beroepen bestaan uit fulltime beeldschermwerk. Dat is niet te veranderen. De grote kunst is wel om dit werk op een slimme manier te doen.

Waarom een fysio- manueeltherapeut op uw werkplek?
De meeste bedrijven hebben wel een ergo-coach of een gespecialiseerde facilitair medewerker die de werkplekken op de juiste manier instelt. De kracht van ‘Beweegredenen’ ligt in de combinatie van behandelervaring en ergonomische kennis. Bij de analyse wordt altijd getracht uw gedrag en werkplek in verband te brengen met uw klachten. Na een goede analyse wordt begrepen hoe u uw klachten ontwikkelt en wat precies úw valkuilen zijn. Want valkuilen heeft iedereen. Dit zijn geautomatiseerde gedrags- en houdingpatronen waarvan de meeste mensen zich niet bewust zijn.

Wij laten u in zekere zin bewust naar uzelf kijken. Zeer effectief hierbij is het maken van foto’s van u terwijl u werkt. De ontstaanswijze van uw klachten is vaak letterlijk zichtbaar.

Na het verkrijgen van inzicht wordt gewerkt aan de oplossing. Al proberend wordt uw werkplek zodanig ingesteld dat u geholpen wordt uit uw valkuilen te blijven. Het verschil is vaak meteen voelbaar. Zo ziet en voelt u welk effect de verschillende werkwijzen op uw lichaam hebben. Verder krijgt u advies om sommige houdings- en gewoontepatronen te veranderen. Deze veranderingen zijn vaak heel eenvoudig uit te voeren als je er bewust aan denkt. Om ze in te slijpen tot een nieuw geautomatiseerd gedragspatroon kost daarentegen vaak een half jaar.

Wat kunnen wij in uw bedrijf doen?
Een eenmalige individuele werkplekanalyse (duurt ongeveer 1 uur)
het geven van praktische en toepasbare workshops
veel voorkomende workshop-thema’s zijn:

lage rugklachten
nek / armklachten / RSI / CANS
zin en onzin over ergonomie
oogklachten en beeldschermwerk
houding: de essentiële principes
balans tussen spanning en ontspanning
use it or lose it; veel zitten en toch gezond blijven
thema’s op maat

het op maat maken en aanbieden van gezondheidsprogramma’s voor (een deel van) het bedrijf
Begeleiden / adviseren van medewerkers op fysiotherapeutisch gebied. Dit kan met name zinvol zijn bij reorganisaties of ingrijpende functieveranderingen.
Voor bredere begeleiding kan worden samengewerkt met een coach en/of een psychosomatisch fysiotherapeut.
Adviseren met betrekking tot een gezondheidsbevorderende inrichting van uw bedrijf.

Onze kracht ligt in de hierboven vermelde activiteiten. Het administratieve proces van de Wet Poortwachter en het uitvoeren van bedrijfsrisico-inventarisaties valt buiten ons werkterrein.

error: Content is protected !!