We hebben met bijna iedere verzekeraar een contract

VERGOEDINGEN

Fysio Westerpark heeft met bijna elke zorgverzekeraar een contract, de rekening gaat dan direct naar de zorgverzekeraar. Met Zorg en Zekerheid hebben wij vanaf 2023 geen contract, dit houdt in dat je de rekening zelf krijgt en deze kan indienen bij je zorgverzekeraar. Deze wordt dan gedeeltelijk vergoed.

De meeste fysiotherapie behandelingen worden vergoed uit de aanvullende verzekeringen. In sommige gevallen wordt fysiotherapie vergoed door je basisverzekering. De regels zijn behoorlijk ingewikkeld. Heb je hierover vragen neem dan contact met ons op.

Vergoeding fysiotherapie vanuit de basisverzekering voor volwassenen

  • Als je een aandoening hebt die op de lijst chronische aandoeningen staat, wordt fysiotherapie vanaf de 21ste behandeling vergoed vanuit de basisverzekering.
  • Bij artrose aan knie of heup krijg je eenmalig maximaal 12 behandelingen in 12 maanden vergoed.
  • Bij urineverlies krijg je eenmalig 9 behandelingen bekkenfysiotherapie vergoed.
  • Bij COPD krijg je, afhankelijk van de ziektelast en ziektestabiliteit (longaanvallen), tot maximaal 70 behandelingen per jaar vergoed.
  • Voor herstelzorg na Covid-19 krijg je maximaal 50 behandelingen in maximaal 6 maanden vergoed.

Wanneer de fysiotherapie behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering, betalen volwassenen eerst het eigen risico (als dat tenminste niet al besteed is aan andere zorg). Let op: als de behandeling doorloopt in een volgend kalenderjaar betaal je opnieuw eerst het eigen risico. Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt geen eigen risico.

Vergoeding fysiotherapie vanuit de basisverzekering voor kinderen/jongeren tot 18 jaar

  • Tot 18 jaar worden de eerste 18 behandelingen fysiotherapie vergoed. Als je een aanvullende verzekering hebt zal de verzekeraar vanaf de 19e behandeling uit het aanvullend pakket vergoeden
  • Tot 18 jaar wordt fysiotherapie voor aandoeningen die op de lijst chronische aandoeningen fysiotherapie staan volledig vergoed.

Hieronder de tarieven van 2023
Behandeling fysiotherapie
€ 43,00
Behandeling manuele therapie
€ 55,00
Behandeling bekkenfysiotherapie
€ 55,00
Behandeling kinderfysiotherapie
€ 55,00
Behandeling psychosomatische fysiotherapie
€ 55,00
Behandeling oedeemfysiotherapie
€ 55,00
Eenmalig onderzoek (consult)
€ 60,00
Intake, onderzoek en behandeling fysiotherapie
€ 103,00
Intake, onderzoek en specialistische fysiotherapie
€ 115,00
Toeslag aan-huis-bezoek
€ 20,00
Rapportage op verzoek van de patiënt
€ 65,00
Niet nagekomen afspraak*
80% van bovenstaand tarief

*De behandeling kan tot 24 uur van te voren kosteloos worden afgezegd. Indien je later afzegt wordt er 80% van de behandeling particulier gefactureerd.

© Copyright FysioWesterpark