Fysiotherapie op het hoogste niveau, daar staan we voor

KWALITEIT

Fysiotherapie op het hoogste niveau, daar staan we voor. Met gespecialiseerde deskundigheid, maar ook aandacht voor bijvoorbeeld privacy en een goede klachtenregeling.

  • Kwaliteit voor ons vanzelfsprekend
  • Klachten, privacy (AVG), WGBO en kwaliteitsbeleid
Kwaliteit voor ons vanzelfsprekend

Je zoekt een fysiotherapeut met kennis van zaken? Een praktijk die goed georganiseerd is, waar je vriendelijk wordt ontvangen? Het is voor ons vanzelfsprekend. Fysiotherapie op het hoogste niveau, dat is waar we voor staan.

Verwacht van ons geen ‘standaard seriewerk’. We verdiepen ons in jóuw probleem en de impact die dat heeft op jóuw dagelijkse leven. Professioneel maatwerk in een prettige sfeer.

Onze kwaliteit blijkt bijvoorbeeld uit de vele gespecialiseerde behandelingen die we bieden. Onze fysiotherapeuten hebben ieder hun eigen specialisatie, van manueel therapeut tot bekkenfysiotherapeut en van psychosomatische therapie tot dry-needling. Waar dit verwacht wordt, zijn onze gespecialiseerde fysiotherapeuten gecertificeerd en lid van netwerken op hun gespecialiseerde vakgebied.

Klachten, privacy (AVG), WGBO en kwaliteitsbeleid

Kwaliteit uit zich niet alleen in een deskundige behandeling, een vriendelijke bejegening en goede organisatie van de praktijk, maar ook in een goede klachtenregeling en goed privacyreglement. Natuurlijk houden we ons ook aan de rechten en plichten die wettelijk gelden voor patiënt en behandelaar. Deze regels staan in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Ons kwaliteitsbeleid kun je nalezen in ons jaarlijkse jaarverslag.

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de <strong>Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

Uiteraard gaan wij zorgvuldig met de gegevens om. Daarom is naast de bovengenoemde AVG, een aantal regels vastgelegd in een privacy policy. U kunt dit document downloaden aan de rechterkant van deze pagina.

© Copyright FysioWesterpark