Kwaliteit

Wij streven ernaar om uitstekende fysiotherapeutische zorg te leveren. Om dit te kunnen doen is het noodzakelijk om ook je praktijk goed te organiseren.
Hieronder vindt u achtereenvolgens:

– De Praktijk Kern-waarden
– Het Privacy reglement
– De Klachtenregeling
– Het Kwaliteitsjaarverslag 2014

 

DE PRAKTIJK KERNWAARDEN

In vijf punten vatten we hier samen waar we als praktijk voor staan:

1. Sfeer
Een veilige sfeer van respect, integriteit en vertrouwen.

2. Op maat
Aandacht voor het individu en behandeling afgestemd op de persoon.

3. Professionaliteit
Een professionele houding, kwaliteit van werken en geen wachtlijst.

4. Actieve betrokkenheid
Aandacht voor bewustwording: inzicht in de klacht en uw eigen rol bij herstel.

5. Openheid
Samenwerking en open uitwisseling met patiënten, collega’s, verwijzers, sport & welzijn etc.

 

ONZE PRIVACY POLICY

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

Uiteraard gaan wij zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde AVG, een aantal regels vastgelegd in een privacy policy. U kunt dit document downloaden via de volgende link.

Privacy policy Fysio Westerpark-2018

 

De WGBO

Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst

De WGBO regelt de relatie tussen patiënt en zorgverlener en zorgverlenende instantie. Wanneer een patiënt zich laat behandelen of verzorgen door bijvoorbeeld een arts, specialist of verpleegkundige, zijn er rechten en plichten waaraan beide partijen zich bij wet dienen te houden.

Klik hier om de WGBO te openen

 

KLACHTENREGELING

Wij streven ernaar dat u tevreden bent over onze praktijk en de behandelingen die u kreeg. Toch kan het zijn dat u punten ter verbetering ziet. Wij zijn blij met uw feedback en horen ook graag uw kritische geluiden. Hiertoe hebben wij een klachtenregeling waarin onze klachtenprocedure staat beschreven.

Klik hier om klachtenprocedure te openen

 

HET KWALITEITSBELEID 2017-2018

Het jaarverslag 2017-2018 van Fysio Westerpark kunt u lezen en downloaden via onderstaande link:

Kwaliteitsbeleid 2017-2018-Fysio Westerpark-pdf

error: Content is protected !!