KINDERBEKKENFYSIOTHERAPIE


De ontwikkeling van het zindelijk worden is een best ingewikkeld proces. Soms gaat dit niet helemaal vanzelf. Weet dat je niet de enige bent en dar er vaak wat aan te doen is. Je kan denken aan bedplassen, ongelukjes van plassen of ontlasten, (te) vaak plassen te lang ophouden van plas, blaasontstekingen. Maar ook buikpijn en obstipatie. Deze klachten kunnen van grote invloed zijn op het leven van het kind en het gezin. Een beetje extra hulp kan dan erg fijn zijn.

Behandeling

De kinderbekkenfysiotherapeut heeft veel verstand van plas- en poepproblemen bij kinderen en kan kijken of zij, samen met jou en jouw ouders, je kan helpen.
–¬†zij leert waar je op moet letten bij plassen en poepen
–¬†wanneer je het beste kunt gaan plassen en poepen
–¬†hoe je op een goede manier op het toilet zit
–¬†hoe je de plas- en poepdeurtjes het beste kan gebruiken
–¬†hoe je moet reageren op de seintjes van je buik

Hoe ziet de behandeling er uit?
Eerst zal de kinderbekkenfysiotherapeut de klachten van uw kind inventariseren. Dit gebeurt aan de hand van:
– een vraaggesprek
– poep- en plasdagboeken
– lichamelijk onderzoek
– eventueel aanvullend onderzoek

Na deze inventarisatie bespreekt de kinderbekkenfysiotherapeut met jullie welke behandeling het meest zinvol is. Is jouw kind nog geen 5 jaar, dan krijgt u meestal voorlichting en gerichte adviezen mee met betrekking tot toilettraining, drinken en voeding. Bij oudere kinderen kan de kinderbekkenfysiotherapeut met je kind gaan oefenen. De kinderbekkenfysiotherapeut is opgeleid om kinderen op speelse wijze te leren voelen waar de bekkenbodemspieren zich bevinden en hoe ze daarover controle kunnen krijgen.

Soms is het nodig andere deskundigen in te schakelen. De kinderbekkenfysiotherapeut is gewend om met andere zorgverleners samen te werken. Ze zal zo nodig – en altijd in overleg met de verwijzer – adviseren om bijvoorbeeld een incontinentieverpleegkundige, een di√ętiste of een psycholoog te raadplegen.

Verwijzing
Vaak is er sprake van een verwijzing door een huisarts of specialist. Een verwijzing is echter niet noodzakelijk. U kunt ook op eigen initiatief een afspraak maken.

Vergoeding
Kinderbekkenfysiotherapie wordt vergoed door de zorgverzekeraars. Omdat het bij deze problematiek meestal niet gaat om lang voortdurende klachten (chronische indicatie), vergoedt de zorgverzekeraar negen behandelingen. Bij ontoereikend resultaat kan de behandeling verlengd worden. De voorwaarden voor deze verlenging zijn per zorgverzekeraar verschillend en afhankelijk van je aanvullende verzekering. Bij twijfel kunt u het best contact opnemen met de zorgverzekeraar.

AVG wet
In verband met de AVG wet zijn wij bij kinderen onder de zestien jaar verplicht door de ouders een toestemmingsverklaring te laten tekenen.

Berber Vonk en Wilma van Arendonk zijn de kinderbekkenfysiotherapeuten bij Fysio Westerpark.

Verwijzers met wie wij samenwerken
OLVG kindergeneeskunde, Amsterdam UMC, huisartsen in Amsterdam.

Nuttige websites
– https://www.nvck.nl/


© Copyright FysioWesterpark