KINDERBEKKENFYSIOTHERAPIE


De ontwikkeling van het zindelijk worden is een ingewikkeld proces wat soms tot klachten kan leiden. Hierbij kun je denken aan bedplassen, niet op tijd op het toilet zijn, vaak plassen (onrustige blaas), te lang ophouden van plas, blaasontstekingen, obstipatie, maar ook buikpijn met verminderde eetlust en lusteloosheid. Deze klachten kunnen van grote invloed zijn op het leven van je kind en het gezin. Kinderen, maar ook vaak de ouders, schamen zich vaak voor deze klachten en durven niet of met maar weinig anderen hierover te praten. Een beetje extra hulp kan dan erg fijn zijn. De kinderbekkenfysiotherapeut kan hierbij helpen.

Een kinderbekkenfysiotherapeut is een fysiotherapeut die zich gespecialiseerd heeft in de problemen rond buik, bekken en bekkenbodem bij kinderen, en de behandeling daarvan. Hier kun je lezen hoe deze klachten behandeld kunnen worden.

Bij kinderen kunnen problemen optreden als de bekkenbodemspieren te gespannen zijn en/of niet op de goede manier of op het juiste moment aanspannen of ontspannen. Ook kunnen door een operatie in de buik- of het bekkengebied of door een traumatische ervaring klachten ontstaan.

Behandeling
De kinderbekkenfysiotherapeut zal samen met de ouders en het kind – en in samenspraak met de verwijzer, bijvoorbeeld huisarts of kinderarts – op zoek gaan naar een manier om de problemen op te lossen of hanteerbaar te maken. Afhankelijk van de leeftijd van jouw kind zijn verschillende behandelingen mogelijk.

Hoe ziet de behandeling er uit?
Eerst zal de kinderbekkenfysiotherapeut de klachten van uw kind inventariseren. Dit gebeurt aan de hand van:

  • Een vraaggesprek;
  • Poep- en plasdagboeken;
  • Lichamelijk onderzoek;
  • Eventueel aanvullend onderzoek.

Na deze inventarisatie bespreekt de kinderbekkenfysiotherapeut met jullie welke behandeling het meest zinvol is. Is jouw kind nog geen 5 jaar, dan krijgt u meestal voorlichting en gerichte adviezen mee met betrekking tot toilettraining, drinken en voeding. Bij oudere kinderen kan de kinderbekkenfysiotherapeut met je kind gaan oefenen. De kinderbekkenfysiotherapeut is opgeleid om kinderen op speelse wijze te leren voelen waar de bekkenbodemspieren zich bevinden en hoe ze daarover controle kunnen krijgen.

Soms is het nodig andere deskundigen in te schakelen. De kinderbekkenfysiotherapeut is gewend om met andere zorgverleners samen te werken. Ze zal zo nodig – en altijd in overleg met de verwijzer – adviseren om bijvoorbeeld een incontinentieverpleegkundige, een diëtiste of een psycholoog te raadplegen.

Verwijzing
Vaak is er sprake van een verwijzing door een huisarts of specialist. Een verwijzing is echter niet noodzakelijk. U kunt ook op eigen initiatief een afspraak maken.

Vergoeding
Kinderbekkenfysiotherapie wordt vergoed door de zorgverzekeraars. Omdat het bij deze problematiek meestal niet gaat om lang voortdurende klachten (chronische indicatie), vergoedt de zorgverzekeraar negen behandelingen. Bij ontoereikend resultaat kan de behandeling verlengd worden. De voorwaarden voor deze verlenging zijn per zorgverzekeraar verschillend en afhankelijk van je aanvullende verzekering. Bij twijfel kunt u het best contact opnemen met de zorgverzekeraar.

AVG wet
In verband met de AVG wet zijn wij bij kinderen onder de zestien jaar verplicht door de ouders een toestemmingsverklaring te laten tekenen.

Berber Vonk en Wilma van Arendonk zijn de kinderbekkenfysiotherapeuten i.o. bij Fysio Westerpark.


© Copyright FysioWesterpark